10 công cụ OKR tốt nhất

OKR là từ viết tắt của Mục tiêu và Kết quả chính, có thể được dịch tự do thành Mục tiêu và Kết quả chính. Nó liên quan đến các công cụ được thiết kế để xác định và tổ chức các mục tiêu và mục tiêu cho các công ty và doanh nghiệp. Các công cụ cho phép người quản lý dự án phân công nhiệm vụ và theo dõi lịch trình của họ để các mục tiêu cuối cùng của tổ chức được đáp ứng trong một khung thời gian nhất định. Xem danh sách 10 công cụ OKR hàng đầu của chúng tôi và tìm hiểu cách giữ cho nhóm của bạn tập trung.

Bạn nghĩ gì về danh sách các công cụ OKR tốt nhất của chúng tôi?

Bạn đã biết OKR là gì và đã sử dụng bất kỳ nền tảng nào được đề cập chưa? Hãy cho chúng tôi trong các ý kiến ​​mà một trong những đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn!

Bài ViếT Thú Vị