Cách tải xuống bản đồ trong Google Maps để sử dụng ngoại tuyến

Google Maps là một công cụ tuyệt vời và nó đã giúp nhiều người có ý thức định hướng kém - bao gồm cả tôi - tìm thấy chính họ, đặc biệt là khi được sử dụng kết hợp với nôi xe hơi Android. Sử dụng vị trí của điện thoại thông minh của bạn, bạn có thể khám phá chỉ đường và xem các đường phố bạn có thể đi.

Nhưng hầu hết thời gian bạn cần trực tuyến, điều này có thể gây cản trở khi bạn đi qua một địa điểm có ít tín hiệu dữ liệu di động. May mắn thay, bạn có thể chọn một vị trí và tải xuống bản đồ từ Google Maps để sử dụng ngoại tuyến. Đây là hướng dẫn để thực hiện điều này:

Bạn có thường tải xuống bản đồ để sử dụng ngoại tuyến trong Google Maps không?

Mặc dù không phải là cách chính để sử dụng ứng dụng Google, nhưng đây là một lựa chọn tốt khi bạn cần đi du lịch khắp nơi với ít tín hiệu internet di động hoặc không quen thuộc với địa điểm này. Bạn đã bao giờ có thể tải xuống bản đồ để sử dụng trong Google Maps và đến đích an toàn chưa? Nhận xét với chúng tôi và cho chúng tôi biết làm thế nào nó hoạt động!

Bài ViếT Thú Vị