Cách xóa người theo dõi Instagram

Bạn không muốn ai đó đặc biệt xem bài đăng và hoạt động tài khoản Instagram của bạn? Mạng xã hội cho phép người dùng có quyền kiểm soát nó. Có hai cách để thực hiện thủ tục này. Một người đang chặn người dùng trong khi người kia đang thay đổi tài khoản của họ thành tài khoản riêng. Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách xóa người theo dõi Instagram theo cả hai cách! Kiểm soát chính xác ai sẽ có quyền truy cập vào ảnh, video và hình ảnh được chia sẻ của bạn.

Bạn nghĩ gì về hướng dẫn của chúng tôi về cách xóa người theo dõi trên Instagram?

Chúng tôi có thể giúp bạn đối phó với những người dùng mà bạn không muốn xem các cập nhật và ảnh của bạn không? Hãy cho chúng tôi trong các ý kiến ​​nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ câu hỏi hoặc khó khăn!

Bài ViếT Thú Vị